PKN
  » Organisatie » Nieuws kerkenraad 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo

Nieuwe kerkelijk werker voor de hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo

De kerkenraden van Diever en Dwingeloo hebben aan een sollicitatiecommissie de opdracht gegeven om tot de voordracht van een kandidaat kerkelijk werker te komen.
Met enthsouiasme heeft de sollicitatiecommissie daar invulling aan gegeven. Zij heeft unaniem besloten voor deze kandidatuur mevr. Lieke Versluis voor te dragen.
De kerkenraden zijn blij dat nu invulling is gegeven aan de 8 uur die voor dit project van 4 jaar zijn gereserveerd.

Lieke Versluis is 62 jaar, en is voor twee dagen werkzaam als kerkelijk werker in Balk.
Per 1 februari zal zij in onze gemeenten beginnen en ondersteunt hier dan het diaconale en pastorale werk. Vrij snel na haar start zal zij worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkelijk werker.

De gezamenlijke kerkenraad maakt dit aan de gemeenten bekend om goedkeuring te verkrijgen met het oog op de bevestiging van Lieke Versluis tot ambstdrager.

Bij dit heugelijke nieuws hoort ook de opmerking dat bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure kunnen worden ingebracht. Deze dienen uiterlijk één week na deze bekendmaking schriftelijk en ondertekend bij de kerkenraden te worden ingediend.
(Officiële afkondiging van dit bericht in de dienst van zondag 16 januari.)
----------------------------------

CORONANIEUWS
Diensten op zondag 9, 16 en 23 januari alleen online te volgen
In verband met de coronabeperkingen zijn de diensten op zondag 9 en 16  januari alleen online te volgen via 'kerkdienst gemist'. Alleen bezoekers die de dienst thuis niet kunnen volgen zijn welkom. We volgen hiermee het advies van de PKN.
                                                     -------------------------------

Renovatie Nicolaaskerk in Dwingeloo

In verband met renovatie van de Nicolaaskerk in Dwingeloo zijn de zondagdiensten van de Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo, voorlopig in de Pancratiuskerk in Diever. Zie verder 'overzicht kerkdiensten'

------------------------------------
 
Kerkelijk werker
De gezamenlijke kerkenraad van Diever en Dwingeloo heeft besloten om een kerkelijk werker aan te stellen voor 8 uur per week voor de duur van 4 jaar. De kerkelijk werker zal, in nauw overleg met en ter ondersteuning van ds. Bargerbos, voor de helft worden aangesteld voor een pastorale taak. Het andere deel van de werkzaamheden zal bestaan uit het samen met de diakenen vorm en inhoud geven aan een op te zetten diaconaal project rond het thema “eenzaamheid”. De vacature zal worden aangekondigd via de gebruikelijke kanalen zoals de websites van beide gemeenten en van de PKN, en in verschillende bladen. Wij hopen op korte termijn een passende kandidaat voor deze dankbare functie te mogen verwelkomen.
Zie hier de vacature.

Commissie kerkelijk werker
------------------------
 
Collecten via Givt
Via de Givt-app kunt u meedoen aan de collecte. Deze is zichtbaar op de site van 'kerkdienstgemist'. U kunt de app ook downloaden op uw I-phone, vervolgens eenmalig registreren en je kunt mee doen aan de collecte, zowel voor Hervormde gemeente Diever als Dwingeloo. (Vanwege een technische onvolkomendheid geeft de app de melding dat de gift bestemd is voor de Hervormde gemeente Dwingeloo, maar dat is niet juist. De ontvangen collectes zijn bedoeld voor beide kerken.)
Ook kun je vanuit de Givt-app al zo’n 150 goede doelen steunen. Als gever blijf je voor de ontvangende anoniem.
-------------------------------
 
Nieuwe abtsdragers bevestigd in de dienst van 29 november en van vertrekkende ambtsdragers werd afscheid genomen.
Tijdens de dienst van zondag 29 november hebben enkele kerkenraadsleden afscheid genomen en zijn er nieuwe ambtsdragers bevestigd.

De afscheid nemende leden:
uit Dwingeloo, mevr. Coby Janssens, kerkrentmeester en dhr. Harm Meekhof eveneens kerkrentmeester
uit Diever, dhr. Tom Griffioen, diaken.
De scheidende leden werden toegesproken en bedankt door de voorzitters van de kerkenraad van Dwingeloo en Diever.

Als nieuwe ambtsdragers van Diever werden bevestigd:
Ina Grit als diaken
Greet Oosterveld als ouderling
Martha Pluim als ouderling / kerkrentmeester en
Peter Sminia eveneens als ouderling / kerkrentmeester
-------------------------------
 
Dominee Daan Bargerbos verbonden aan de Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo.
Op zondag 18 oktober is dominee Daan Bargerbos tijdens een zogenaamde verbintenisdienst in de Pancratius kerk te Diever verbonden aan de Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo.
Met een zeer beperkt aantal bezoekers, maar toch nog een beetje feestelijke dienst, werd de verbintenis gesloten door ds. Froukje Damman-Verboom en ds Bé Damman, oud predikant van resp. de Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo. Vervolgens ging ds. Daan Bargersbos voor in zijn eerste dienst in de gemeenten Diever en Dwingeloo. 
De 'nieuwe dominee' werd toegesproken en welkom geheten door consulente ds. Marjanne Gaastra en burgemeester Riekus Jager van de gemeente Westerveld.
Verrassend was het korte, spontane bezoek van een groep kinderen die de dominee een welkomstkado aanboden.
Medewerking aan de dienst werd verleend door Harro Kraal op het orgel en de pancratiuscantorij o.l.v. Esther de Vos. 
De vele genodigden die vanwege de coronaperikelen de dienst in de kerk niet konden bijwonen, hadden de mogelijkheid om thuis via 'kerkdienst gemistde dienst te volgen. Met deze link kunt u de dienst ook nog een keer terug kijken.

'orde van de verbintenisdienst van zondag 18 oktober'

 
------------------------------------

Nieuwsbrief september 2020
Omdat wij het momenteel niet verantwoord vinden om een grotere bijeenkomst te organiseren willen wij u middels deze nieuwsbrief ‘bijpraten’ over de ontwikkelingen in onze gemeenten. Lees verder.....
 
terug
 
 
 
 

Actueel....
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.