PKN
  » Organisatie » Nieuws kerkenraad 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo

CORONANIEUWS

Naar de kerk is weer mogelijk


Volgens de huidige regels mag ieder weer naar de kerk, wel blijven de nodige maatregelen van kracht, zoals het noteren van uw naam, zitten op 1½ meter, mondkapje dragen en ingetogen zingen. Ook is er nog geen gezamenlijk koffiedrinken na de dienst.
Zodra er verandering zijn, wordt dit afgekondigd in de dienst op zondagmorgen en wordt het op de website vermeld.
Natuurlijk blijft het ook mogelijk de dienst 
online te volgen via 'kerkdienst gemist'

                                                                --------------------------------


Lieke Versluis, de nieuwe kerkelijk werker voor de hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo

Met enthousiasme hebben de kerkenraden van Diever en Dwingeloo besloten Lieke Versluis aan te stellen als Kerkelijk Werker. Zij gaat invulling geven aan een project van wekelijks 8 uur, gedurende de periode van 4 jaar.
Lieke is 62 jaar, en is voor twee dagen werkzaam als kerkelijk werker in Balk.
Per 1 februari zal zij in onze gemeenten beginnen en ondersteunt hier dan het diaconale en pastorale werk. Vrij snel na haar start zal zij worden bevestigd in het ambt van ouderling-kerkelijk werker. Het mailadres waaronder u Lieke kunt bereiken is: kerkelijkwerker@hervormddiever.nl 
Lieke Versluis stelt zich voor.....
(Officiële afkondiging van dit bericht was in de dienst van zondag 16 januari.)

----------------------
 
Renovatie Nicollaaskerk in Dwingeloo

In verband met renovatie van de Nicolaaskerk in Dwingeloo zijn de zondagdiensten van de Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo, voorlopig in de Pancratiuskerk in Diever. Zie verder 'overzicht kerkdiensten'

------------------------------------
 
Collecten via Givt
Via de Givt-app kunt u meedoen aan de collecte. Deze is zichtbaar op de site van 'kerkdienstgemist'. U kunt de app ook downloaden op uw I-phone, vervolgens eenmalig registreren en je kunt mee doen aan de collecte, zowel voor Hervormde gemeente Diever als Dwingeloo. (Vanwege een technische onvolkomendheid geeft de app de melding dat de gift bestemd is voor de Hervormde gemeente Dwingeloo, maar dat is niet juist. De ontvangen collectes zijn bedoeld voor beide kerken.)
Ook kun je vanuit de Givt-app al zo’n 150 goede doelen steunen. Als gever blijf je voor de ontvangende anoniem.
-------------------------------
 
Nieuwe abtsdragers bevestigd in de dienst van 29 november en van vertrekkende ambtsdragers werd afscheid genomen.
Tijdens de dienst van zondag 29 november hebben enkele kerkenraadsleden afscheid genomen en zijn er nieuwe ambtsdragers bevestigd.

De afscheid nemende leden:
uit Dwingeloo, mevr. Coby Janssens, kerkrentmeester en dhr. Harm Meekhof eveneens kerkrentmeester
uit Diever, dhr. Tom Griffioen, diaken.
De scheidende leden werden toegesproken en bedankt door de voorzitters van de kerkenraad van Dwingeloo en Diever.

Als nieuwe ambtsdragers van Diever werden bevestigd:
Ina Grit als diaken
Greet Oosterveld als ouderling
Martha Pluim als ouderling / kerkrentmeester en
Peter Sminia eveneens als ouderling / kerkrentmeester
-------------------------------
 
Dominee Daan Bargerbos verbonden aan de Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo.
Op zondag 18 oktober 2020 is dominee Daan Bargerbos tijdens een zogenaamde verbintenisdienst in de Pancratius kerk te Diever verbonden aan de Hervormde gemeenten Diever en Dwingeloo.
Met een zeer beperkt aantal bezoekers, maar toch nog een beetje feestelijke dienst, werd de verbintenis gesloten door ds. Froukje Damman-Verboom en ds Bé Damman, oud predikant van resp. de Hervormde gemeente Diever en Dwingeloo. Vervolgens ging ds. Daan Bargersbos voor in zijn eerste dienst in de gemeenten Diever en Dwingeloo. 
De 'nieuwe dominee' werd toegesproken en welkom geheten door consulente ds. Marjanne Gaastra en burgemeester Riekus Jager van de gemeente Westerveld.
Verrassend was het korte, spontane bezoek van een groep kinderen die de dominee een welkomstkado aanboden.
Medewerking aan de dienst werd verleend door Harro Kraal op het orgel en de pancratiuscantorij o.l.v. Esther de Vos. 
De vele genodigden die vanwege de coronaperikelen de dienst in de kerk niet konden bijwonen, hadden de mogelijkheid om thuis via 'kerkdienst gemistde dienst te volgen. Met deze link kunt u de dienst ook nog een keer terug kijken.

'orde van de verbintenisdienst van zondag 18 oktober'

 
 
terug
 
 
 
 

Actueel....
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.