PKN
  » Organisatie » Nieuws kerkenraad 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo

Coronanieuws

Vanaf 5 juli zijn er weer diensten in de kerk! 

We zijn heel blij dat we weer kunnen starten met de kerkdiensten!! Het zal nog niet gaan zoals we gewend waren, want we houden ons aan de richtlijnen van de RIVM en het protocol, omschreven door de PKN. Het betekende wat puzzelwerk en creatief bezig zijn door de kerkrentmeesters en de kosters om de kerk zo in te richten dat we 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten. Er worden plekken gecreëerd voor mensen die alleen komen en voor mensen die samen komen. Bij de ingang staat handgel en we vragen u bij binnenkomst uw naam en telefoonnr. aan de koster door te geven. Door een tweede koster wordt u naar uw plaats gebracht. Helaas, helaas mogen we (nog) niet zingen met elkaar, maar ons vertrouwde orgel weer horen zal al goed doen! Een aantal zondagen zal Esther de Vos (cantor van de Pancratiuskerk) bij het orgel zingen. In Diever kunt u de kerk na afloop verlaten door de zijdeuren. De dominee een hand geven na afloop kan ook (nog) niet.
We hopen van ganser harte dat u weer naar de kerk komt! Wanneer we ons met elkaar aan de regels houden en de aanwijzingen van de kosters volgen, moet het goed gaan toch! Elkaar weer ontmoeten, ook al is het op enige afstand, zal fijn zijn! Het gevoel van met elkaar gemeente zijn en samen een dienst beleven heb ik in ieder geval gemist!

De 1e kerkdienst zal zijn op zondag 5 juli te Dwingeloo. Voorganger is dan de inmiddels ons wel bekende ds. Ynte de Groot uit Groningen.
Ook op de volgende zondagen komen voor ons bekende predikanten.
Op zondag 12 juli gaat in Diever mw. A. v.d. Bunt uit Beilen voor,
Op zondag 19 juli komt ds. Metselaar uit Beilen naar Dwingeloo,
Op zondag 26 juli is mw. Janni Doeven uit IJhorst in Diever.
Op zondag 2 augustus is er een morgengebed in Dwingeloo, voorbereid door enkele gemeenteleden.
Op zondag 9 augustus staat in Diever het avondmaal gepland, maar het is nog de vraag of we dit door laten gaan; ook hier moeten we dan een creatieve oplossing vinden voor afstand en hygiëne. Voorganger is dan onze pastoraal medewerker ds. Tia Braam.
Op 16 augustus preekt in Dwingeloo mw. ds. A. Westra uit Havelte.
Op 23 augustus komt ds. Wilma v.d. Linden uit Steenwijk naar Diever. Het is zeker 2 jaar geleden dat ze ook bij ons voorging. Mocht u het zich niet herinneren: laat u verrassen!
Op 30 augustus gaat in Dwingeloo voor dhr. Klop uit Zeewolde. In Dwingeloo kent men hem nog uit de tijd dat hij directeur was van RCN de Noordster.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Openstelling van de Pancratiuskerk te Diever
De afgelopen jaren was de Pancratiuskerk te Diever gedurende de zomermaanden 's middags open, vanwege de expositie van de schilderskring. Deze expositieis er dit jaar niet. Om het bezoeken / bezichtigebnn van de kerk toch mogelijk te maken, is de kerk in de maanden juli en augustus geopend op de zaterdagmiddag, tussen 13.30 en 16.00 uur. Gastdames,-heren zijn aanwezig.
 
Nieuwsbrief maart 2020
 
Samenwerking Diever - Dwingeloo

Vertrek ds. Wim Andel, komst Jenneke Span
Ds. Wim Andel, interim predikant en procesbegeleider in het samenwerkingsproces van Diever en Dwingeloo heeft een beroep in Friesland aangenomen. Hij heeft op 20 oktober 2019 zin intrede gedaan in Exmorra. Hij gaat daar 3 gemeenten dienen. 
Zijn opvolger als procesbegeleider is Jenneke Span. De predikantplaats is vacant. De beroepingscommkissie is momenteel bezig de vacature in te vullen.

Opvolger van Janni Doeven

Zoals al was aangegeven in het vorige kerkblad, is Janni Doeven tot ons aller spijt gestopt met haar pastoraal werk. We bedanken Janni heel erg voor haar grote inzet, voor al haar bezoekjes en haar inbreng bij o.a. het ouderlingoverleg, de werkgroep pastoraat en de werkgroep vorming en toerusting. Dit zo opschrijvend besef ik des te meer hoeveel Janni deed in 16 uur per week! Janni: dank!!! Janni heeft aangeven nog wel beschikbaar te zijn voor uitvaarten.

In onze zoektocht naar een vervanger(ster) vonden we mw. ds. Tia Braam uit Dwingeloo bereid om dit werk over te nemen. Wellicht is ze al bekend bij een aantal gemeenteleden, want Tia woont inmiddels 4 jaar in Dwingeloo. Ze zat af en toe in de kerk en ze was op een gemeenteavond in Dwingeloo. Elders in dit blad stelt Tia zich aan u voor. We zijn erg blij dat het pastorale werk zo door kan gaan. Of Tia ook zitting neemt in bovengenoemde werkgroepen, zullen we nog bespreken. Voortzetting van het pastorale werk heeft de prioriteit.
Tia is tot 13 augustus afwezig, daarna zal ze geleidelijk haar werk opstarten, in overleg met de ouderlingen.

Lees ook: 
terug
 
 
 
 

Informatie, actueel...

* Coronanieuws

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* Gespreksgroep

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.