PKN
  » Organisatie » Nieuws kerkenraad 
Hervormde Gemeente Diever / Pancratiuskerk
Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo Nieuws van de kerkenraden Diever en Dwingeloo

Kerkdiensten thuis online bekijken

Het is mogelijk om thuis de kerkdienst te volgen. In beide kerken is apperatuur aangebracht die het mogelijk maakt thuis naar de kerkdiensten te kijken. Google daarvoor naar 'kerkdienst gemist' en zoek vervolgens de bedoelde kerk of klik op 'kerkdienst thuis'
-----------------------------
 
Kerkenraden voornemens een predikant te beroepen

Met vreugde kunnen de kerkenraden van Diever en Dwingeloo u het volgende bekendmaken:

Dinsdag 21 juli  heeft de beroepingscommissie bij monde van haar voorzitter Roelof Bolding haar verslag aan de beide kerkenraden aangeboden en daarbij een toelichting gegeven.
De conclusie van het advies luidde:
Unaniem draagt de beroepingscommissie voor  dominee  Daan  Bargerbos, momenteel predikant van de protestantse gemeente Gorssel/Epse.
Na het aanbieden van het verslag en de toelichting daarop heeft  dominee Bargerbos zich in de vergadering voorgesteld aan de kerkenraden.
Vervolgens hebben de kerkenraden zich beraden en daarna unaniem besloten het advies van de beroepingscommissie over te nemen.
Daarmee kwam een einde aan de activiteiten van de beroepingscommissie; de kerkenraden willen hierbij hun dank uitspreken voor het vele werk dat de commissie heeft verricht, in deze door Corona geplaagde tijd.
De beide kerkenraden hebben donderdag 23 juli vergaderd over het overgenomen advies en zowel de kerkenraad van Diever als ook de kerkenraad van Dwingeloo  heeft vervolgens unaniem besloten om  zondag 26 juli af te kondigen dat zij voornemens zijn een beroep uit te brengen op dominee Bargerbos.
Na deze afkondiging hebben gemeenteleden vanaf nu gedurende 5 dagen de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen de door de kerkenraden gevolgde procedure.
Tot uiterlijk 31 juli schriftelijk en voorzien van uw naam en handtekening indienen bij onze scriba:
Mevr. I. Zuidema, Dingspil 6, 7981 BB Diever of per email: scriba@hervormddiever.nl

Indien geen bezwaren worden ingebracht zal vervolgens het beroep worden uitgebracht middels een door de voorzitters en scriba’s van de kerkenraden en de voorzitters en secretarissen van de colleges van kerkrentmeesters ondertekende beroepsbrief.
Dominee Bargerbos heeft dan 3 weken de tijd om over het beroep te beslissen. Als hij besluit het beroep te aanvaarden start de door de PKN voorgeschreven procedure om te komen tot een bevestiging en intrede van de predikant.


Maak nader kennis met- en luister naar een dienst van ds. Daan Bargerbos 

-----------------------
Coronanieuws

Vanaf 5 juli zijn er weer diensten in de kerk! 

We zijn heel blij dat we weer kunnen starten met de kerkdiensten!! Het zal nog niet gaan zoals we gewend waren, want we houden ons aan de richtlijnen van de RIVM en het protocol, omschreven door de PKN. Het betekende wat puzzelwerk en creatief bezig zijn door de kerkrentmeesters en de kosters om de kerk zo in te richten dat we 1,5 meter uit elkaar kunnen zitten. Er worden plekken gecreëerd voor mensen die alleen komen en voor mensen die samen komen. Bij de ingang staat handgel en we vragen u bij binnenkomst uw naam en telefoonnr. aan de koster door te geven. Door een tweede koster wordt u naar uw plaats gebracht. Helaas, helaas mogen we (nog) niet zingen met elkaar, maar ons vertrouwde orgel weer horen zal al goed doen! Een aantal zondagen zal Esther de Vos (cantor van de Pancratiuskerk) bij het orgel zingen. In Diever kunt u de kerk na afloop verlaten door de zijdeuren. De dominee een hand geven na afloop kan ook (nog) niet.
We hopen van ganser harte dat u weer naar de kerk komt! Wanneer we ons met elkaar aan de regels houden en de aanwijzingen van de kosters volgen, moet het goed gaan toch! Elkaar weer ontmoeten, ook al is het op enige afstand, zal fijn zijn! 
Preekbeurten de komende maanden...
--------------------

Openstelling van de Pancratiuskerk te Diever
De afgelopen jaren was de Pancratiuskerk te Diever gedurende de zomermaanden 's middags open, vanwege de expositie van de schilderskring. Deze expositieis er dit jaar niet. Om het bezoeken / bezichtigebnn van de kerk toch mogelijk te maken, is de kerk in de maanden juli en augustus geopend op de zaterdagmiddag, tussen 13.30 en 16.00 uur. Gastdames,-heren zijn aanwezig.
--------------------

Nieuwsbrief maart 2020
En opeens is dan de wereld veranderd. Midden in de 40-dagentijd zijn we beland in een situatie die we kort geleden niet voor mogelijk hielden. Wat betekent dat concreet voor onze beide kerken?... Lees verder
--------------------

Samenwerking Diever - Dwingeloo

Vertrek ds. Wim Andel, komst Jenneke Span
Ds. Wim Andel, interim predikant en procesbegeleider in het samenwerkingsproces van Diever en Dwingeloo heeft een beroep in Friesland aangenomen. Hij heeft op 20 oktober 2019 zin intrede gedaan in Exmorra. Hij gaat daar 3 gemeenten dienen. 
Zijn opvolger als procesbegeleider is Jenneke Span. De predikantplaats is vacant. De beroepingscommkissie is momenteel bezig de vacature in te vullen.

--------------------


Opvolger van Janni Doeven

Zoals al was aangegeven in het vorige kerkblad, is Janni Doeven tot ons aller spijt gestopt met haar pastoraal werk. We bedanken Janni heel erg voor haar grote inzet, voor al haar bezoekjes en haar inbreng bij o.a. het ouderlingoverleg, de werkgroep pastoraat en de werkgroep vorming en toerusting. Dit zo opschrijvend besef ik des te meer hoeveel Janni deed in 16 uur per week! Janni: dank!!! Janni heeft aangeven nog wel beschikbaar te zijn voor uitvaarten.

In onze zoektocht naar een vervanger(ster) vonden we mw. ds. Tia Braam uit Dwingeloo bereid om dit werk over te nemen. Wellicht is ze al bekend bij een aantal gemeenteleden, want Tia woont inmiddels 4 jaar in Dwingeloo. Ze zat af en toe in de kerk en ze was op een gemeenteavond in Dwingeloo. Elders in dit blad stelt Tia zich aan u voor. We zijn erg blij dat het pastorale werk zo door kan gaan. Of Tia ook zitting neemt in bovengenoemde werkgroepen, zullen we nog bespreken. Voortzetting van het pastorale werk heeft de prioriteit.
Tia is tot 13 augustus afwezig, daarna zal ze geleidelijk haar werk opstarten, in overleg met de ouderlingen.

Lees ook: 
terug
 
 
 
 

Informatie, actueel...

* Kerkdienst online

Coronanieuws

* Nieuws kerkenraad

* Samenwerking
   Diever - Dwingeloo

* Gespreksgroep

* PancratiusCantorij

* Kerkblad

* Links

 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.